Auton lämmitystolpan käyttö

Kelien viiletessä on auton esilämmitys jälleen ajankohtaista. Muista sulkea lämmitystolpan kansi sekä irrottaa auton lämmitysjohto aina kun autoa ei lämmitetä.

Lämmitystolpan kansi on aina pidettävä suljettuna. Tämä on erityisesti lasten turvallisuuden kannalta tärkeää, sillä lapset saattavat mennä tökkimään pistorasiaa. Muista irrottaa lämmitysjohto tolpasta silloin kun autoa ei lämmitetä. Roikkuessaan lämmitystolpasta johto saattaa tehdä jännitteelliseksi sohjo- tai vesilammikon, jolloin aikuiselle tai muille auton luona liikkuville aiheutuu sähköiskun vaara. Roikkuva lämmitysjohto on altis ilkivallalle tai esimerkiksi pihan kunnossapidosta aiheutuville vaurioille. Vaurioitunut johto on hengenvaarallinen.

Lämmitysjohdon kanssa ei saa käyttää jatkojohtoa. Ulkona liikkuvat lapset saattavat mennä availemaan jatkojohtoliitoksia ja altistuvat sähköiskuille. Muista tarkastaa auton moottorilämmittimen toiminta aika-ajoin.

Mikäli auton lämmitystolppa ei toimi, ota yhteys kohteesi huoltoyhtiöön.

Ajankohtaista