Arvoisa vuokra-asunnonhakija

  • Tutustu vuokra-asunnon hakuohjeeseen.
  • Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei huomioida.
  • Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta jättöpäivästä.
  • Hakijalla voi olla vain yksi voimassa oleva hakemus.
  • Kentät ovat pakollisia ellei muuta mainita
1. Henkilötiedot
Hakijan henkilötiedot

Lisää muuttajia...
Kanssahakijan henkilötiedot

Muut asumaan tulevat henkilöt2. Tulot ja varallisuus

Merkitse tulot tasaeuroina. Jos tuloja ei ole, merkitse tulokohtaan 0. Mikäli tulot vaihtelevat, merkitse keskiarvo.

HakijaKanssahakijaMuut hakijat yht.
Tulot €/kk
Varallisuus €
3. Selvitys omistusasunnosta / kiinteistöstä

Omistaako joku hakijoista asunto-osakeyhtiön, kiinteistön tai osuuden niistä?

4. Asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat

5. Lisätiedot (ei pak.)
6. Haettava huoneisto
7. Aluetoivomus
Ydin
Koillinen
Lounainen
Läntinen
Luoteinen
Kaakkoinen
8. Allekirjoitus

Ohjeessa mainitut liitteet toimitetaan heti, kun sopiva asunto on löytynyt.

Hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tulee automaattinen vahvistusviesti, kun hakemus on mennyt perille.

Paperihakemus

Halutessasi voit myös ladata hakemuksesta tulostettavan version.

[Latauslinkki]

Hakemuksen katsomiseen tarvitset esim. Adobe Acrobat -ohjelman.

Hakemuksen lähetysosoite:
Hyvinkään
vuokra-asunnot Oy
Kankurinkatu 4-6 G 1
05800 HYVINKÄÄ