Hakemuksen liitteiden toimittaminen

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa liitteet, joilla hakija perustelee asunnontarvettaan.

Tällaisiä liitteitä ovat mm.

 • todistus uudesta työpaikasta
 • vuokranantajan irtisanomisilmoitus
 • raskaustodistus
 • häätöpäätös 
 • lääkärintodistus
 • oleskelulupa

Asuntotarjouksen saamisen jälkeen tulee asiakaspalveluun toimittaa sopimuksen liitteeksi todistukset seuraavista:

Todistus kuukausituloista

 • palkkatodistukset bruttokuukausiansioista kaikilta huoneistoon muuttavilta työssäkäyviltä henkilöiltä tai tulorekisteriote maksetuista palkoista.
 • eläkeläiseltä todistus eläkkeen määrästä (brutto € / kk), esimerkiksi eläkeyhtiön vuosi-ilmoitus tai päätös eläkkeen määrästä.
 • työttömältä päätös päivärahan määrästä
 • äitiyslomalla tai hoitovapaalla olevalta henkilöltä päätös päivärahan tai tuen määrästä, sekä palkkatodistus työnantajalta, mikäli työsuhde jatkuu
 • yrittäjältä tuloslaskelma ja tase kahdelta viimeiseltä tilikaudelta
 • tulot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta, jos henkilön kuukausitulot vaihtelevat huomattavasti (projekti- / kausiluontoinen työ)

Selvitys verotuksesta ja varallisuudesta

 • viimeisin esitäytetty veroilmoitus
 • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta
 • omistetusta kiinteistöstä kiinteistöverolippu ja selvitys varallisuudesta, mikäli kiinteistön verotusarvo on yli 10 000 €
 • säästöt ovat hakijan varallisuutta. Tarvittaessa voidaan pyytää pankin selvitys rahoitusomaisuudesta.

Muut mahdolliset liitteet:

 • opiskelijoilta opiskelutodistus
 • elatusmaksuista elatussopimus
 • todistus opintolainoista
 • oleskelulupa: passista kopio, josta selviää oleskelun tarkoitus
 • tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
 • työnperässä omistusasunnosta toiselle paikkakunnalle muuttavilta selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä
 • työnantajan todistus uudesta työpaikasta

Erityisryhmien (opiskelija- ja senioriasunnot) liitteet: Lue tarkemmin kyseisen ryhmän lisäohjeista.

Ajankohtaista