Asuntotarjous ja vuokrasopimus

Tarjottavasta asunnosta ilmoitetaan hakijalle kirjeitse tai sähköpostitse, jos hakija on ilmoittanut hakemuksessaan sähköpostiosoitteensa. Hakijan on ilmoitettava asunnon hyväksymisestä tai hylkäämisestä määräaikaan mennessä. Määräaika on yleensä 6 vrk tarjouksen lähettämisestä.

Asuntotarjouksen hyväksyttyään, tulee hakijan maksaa vakuus asuntotarjouksessa olevilla maksutiedoilla sekä toimittaa vaaditut liitteet. Vakuuden maksamisen jälkeen syntyy esivuokrasopimus, jolla on kalenterikuukauden irtisanomisaika. Vakuuden maksun ja liitteiden toimittamisen jälkeen voidaan sopia vuokrasopimuksen allekirjoituksesta. Sopimus on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti verkkopankkitunnuksia käyttäen tai fyysisesti toimistolla ajanvarauksella.

Vakuus on ehdottomasti maksettava tarjouksen eräpäivään mennessä. Jos vakuusmaksu myöhästyy, tarjous vanhenee automaattisesti ja asunto tarjotaan seuraavalle hakijalle. Vakuus on normaalisti yhden kuukauden vuokraa vastaava määrä. Mikäli hakijalla on maksuhäiriömerkintöjä, voidaan vakuus määrittää suuremmaksikin. Vakuus on tällöin merkintöjen määristä ja summista riippuen 2-3 kuukauden vuokraa vastaava määrä. Myös aiempi asumishistoria voi vaikuttaa vakuuden määrään.

Vuokrasopimus allekirjoitetaan viimeistään viikon sisällä vakuuden maksamisesta. Asukkaan on tehtävä itse muuttoilmoitus maistraattiin heti. Tiedot eivät automaattisesti päivity väestörekisteriin.

Vuoden 2015 alusta alkaen siirrymme käytäntöön, jossa perimme etukäteen yhden kalenterikuukauden vuokraa vastaavan vuokraennakon. Tällä katetaan ensimmäisen täyden kalenterikuukauden vuokra.

Avaimet luovutetaan HyVa:n toimistolta sinä päivänä kun vuokrasopimus alkaa ja vuokraennakko on maksettu. Jos vuokrasopimuksen alkamispäivä sattuu vapaapäivälle, luovutetaan avaimet seuraavana arkipäivänä. Vuokrasuhteen päättyessä kaikki asuntoon saamasi avaimet tulee palauttaa vuokrasuhteen päättymispäivänä Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n asiakaspalveluun.

Ajankohtaista